War on drugs

War on Drugs var en politik som lanserades i USA under 1970-talet av den dåvarande presidenten Richard Nixon, och som sedan dess påverkat samhällets utveckling. Den har även varit en bidragande orsak till att det vetenskapliga arbetet med psykedeliska substanser avstannade under en längre tid.


Under 1950- och 1960-talet hade forskning på psykedeliska substanser som LSD och psilocybin visat lovande resultat i behandling av psykisk sjukdom och beroendeproblematik. När flower power-rörelsen växte fram mitten på 1960-talet var motståndet mot Vietnamkriget ett betydande inslag och psykedelika blev en viktig symbol som fick stort inflytande på musik, konst och samtidskultur.


Sammhällets fiende nummer ett

När Nixon 1971 utropade narkotika till ”samhällets fiende nummer ett” var det officiellt bland annat den ökande heroinanvändningen hos återvändande soldater från Vietnamkriget som var orsaken. Men enligt journalisten Dan Baum, som på 1990-talet intervjuade John Ehrlichman (en nära medarbetare till Nixon), var det inte egentligen drogerna som var det avsedda målet. Det var istället vänsterorienterade fredsaktivister och svarta amerikaner som sågs som ett särskilt hot mot samhället och War on Drugs blev ett sätt att komma åt dessa grupper. Erlichman ska ha sagt att man medvetet ljög om att narkotika var det stora problemet och menat att kriget mot drogerna innebar en möjlighet att störa möten, fängsla ledare för protestgrupper samt att genom massiv nyhetsrapportering påverka den amerikanska allmänheten att förknippa svarta och hippies med narkotika och brottslighet.

Historiskt sett är det inte första gången en hårdför narkotikapolitik använts för att komma åt vissa grupper. Harry J Anslinger som blev chef för dåvarande Federal Narcotics Bureau på 30-talet, är känd för att ha använt narkotikapolitiken som ett verktyg för att fängsla företrädesvis svarta jazzmusiker.

Ökad kriminalitet

Nixons War on Drugs-kampanj tilldelades omfattande resurser och var mycket aggressiv. Det inrättades en särskild nationell polismyndighet, Drug Enforcement Administration (DEA) och infördes hårda metoder såsom räder och skärpta straff. Man hade stort stöd från konservativa grupper och politiker och vissa menar än idag att det var en rättfärdig politik. Kampanjen har dock också mött motstånd från liberala grupper som framhåller att det var en ineffektiv och dyr strategi. Det har dock visat sig att War on Drugs inte lyckats minska droganvändningen. I själva verket har den i flera fall lett till ökad kriminalitet (bland annat ska drogkarteller ha uppstått som en direkt konsekvens av politiken) och överbeläggning i fängelserna. Trots det fortsatte kampanjen att påverka drogpolitiken i USA och i andra länder under flera decennier. 

Forskningen avstannade

DEA införde en klassificering av droger där klass ett betyder att substansen inte anses ha någon medicinsk användning och hög risk för missbruk.  Genom att man klassificerade LSD, och senare även psilocybin och MDMA, i denna kategori bidrog War on Drugs till att forskningen på psykedelika helt avstannade. Forskare som ägnat sig åt studier på området fick nu byta inriktning eller lämna universiteten. 
Att psykedeliska substanser klassificerats i samma klass som till exempel heroin anses idag av många i USA som helt felaktigt då de innebär mycket liten risk för missbruk, inte är fysiskt beroendeframkallande och dessutom har stor potential för medicinsk användning. Både LSD och psilocybin har i själva verket visat sig verksamt mot beroendeproblematik när det gäller exempelvis alkohol och tobak.

Under närmare 30 år skedde alltså ingen forskning på psykedelika och War on Drugs anses vara en starkt bidragande orsak, men på 1990-talet började det vetenskapliga intresset för psykedeliska substanser försiktigt öka. Nu, 50 år efter starten av War on Drugs-kampanjen, talar man om en psykedelisk renässans och de senaste åren har antalet publicerade och pågående studier ökat markant. Det vetenskapliga intresset är idag stort i många länder, inklusive Sverige. Flera länder i världen har nyligen legaliserat medicinsk användning av psykedelika och/eller avkriminaliserat användning av vissa substanser.

............

Källor: 
History Channel (2017). War on Drugs. 
https://www.history.com/topics/crime/the-war-on-drugs
Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS). Medical Daily: The War on Drugs May Have Misrepresented Psychedelics; Here’s Why That Matters. 
https://maps.org/news/media/medical-daily-the-war-on-drugs-may-have-misrepresented-psychedelics-here-s-why-that-matters/  
Perry, M. J. (2021). The Shocking Story Behind Nixon’s Declaration of a ‘War on Drugs’ in 1971 That Targeted Blacks and Anti-war Activists. The American Enterprise Institute, AIE, June 16. 
https://www.aei.org/carpe-diem/the-shocking-story-behind-nixons-declaration-of-a-war-on-drugs-on-this-day-in-1971-that-targeted-blacks-and-anti-war-activists-2/ 
Tarricone, J. (2020) Harry J. Anslinger and the Origins of the War on Drugs. Boston Political Review. Sept 4. 
https://www.bostonpoliticalreview.org/post/harry-j-anslinger-and-the-origins-of-the-war-on-drugs 
Wikipedia: War on drugs. 
https://en.wikipedia.org/wiki/War_on_drugs  
Wikipedia: Harvard Psilocybin Project. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_Psilocybin_Project