Bli medlem

Medlemskap

Bli medlem i Psykedeliska Sällskapet och var en del av samtalet kring den psykedeliska expansionen runt om i världen. Som medlem betalar du en årsavgift som automatiskt förnyas samma datum du köpte det, och med ditt bidrag hjälper du oss att tillgängliggöra information och stöd så att vi tillsammans och medvetet kan lära oss om hela spektrat av vad psykedelika är.

Psykedeliska Sällskapet är en ideell förening vars syfte är att:

👉 Tillgängliggöra information om psykedelika och skapa transparenta, inkluderande samtal om psykedelika
👉 Vara en sammankopplande kraft mellan vetenskapen och allmänheten
👉 Skapa meningsfulla mötesplatser och en växande gemenskap för "likahjärtade", i syfte att nyfiket utbyta kunskap om psykedelika