I blickfånget

Här samlar vi artiklar som fångat vår uppmärksamhet

Artikel

Förstå den mystiska upplevelsen?

Texten utforskar det djupa riket av mystiska upplevelser genom historien, ofta framkallade av psykedelika. Ny forskning visar att individer som genomgår psykedelisk terapi och samtidigt har mystiska upplevelser, uppvisar mer positiva behandlingsresultat.

Artikeln belyser två förhållningssätt till dessa upplevelser: Det naturalistiska, som förklaras av vetenskap, och det transcendentala förhållningssättet, som förklaras av en högre intelligens.

Läs mer här

Artikel

Psykedelika som alternativ smärtbehandling?

Psykedelika som LSD och psilocybin kan erbjuda behandling för kronisk smärta. Till skillnad från opioider påverkar dessa substanser inte omedelbart smärtreceptorer, men kan behandla nociplastiska tillstånd som fibromyalgi, IBS och CRPS på grund av deras serotonerga verkan. Granskningen tyder på att deras effektivitet även kan öka med tiden, forskare hävdar detta baserat på forskning av nervsmärta som visar att 5HT1A-inriktade läkemedel ökar smärtlindring vid upprepad användning, i kontrast till opiodeffekter. Opioidtolerans förvandlas ofta till katastrofala missbruk, eftersom människor tar högre och högre doser i jakten på samma resultat. 

Läs mer här

Artikel

När undvikande förväxlas med läkande - spiritual bypassing? 

Artikeln utforskar och beskriver “spiritual bypassing” (kortfattat att använda spirituella metoder och koncept för att undvika känslomässiga och personliga problem) och hur individer, ofta inom det psykedeliska communityt kan använda sinnesutvidgande substanser för just det. Den tar upp farorna med att grovt förenkla upplevelsen av psykedelika, avfärda eller passivt hantera personlig problematik och inte respektera eller inse den dubbla naturen hos psykedeliska substanser, som både kan läka och förstärka undvikande upplevelser.

Läs mer här

Artikel

Förstå spirituellt uppvaknande i samband med psykedelika

Längre artikel om spirituellt uppvaknande, krisen som kan komma med det och hur man kan förstå sig på upplevelsen.

Läs mer här

Artikel

Vad är shadow-work?

Den här artikeln utforskar begreppet Shadow-work, dess roll i personlig utveckling och dess ursprung i Carl Jungs arbete. Att förtränga sitt "shadow self" kan få negativa konsekvenser, påverka relationer, självkänsla och känslomässigt välbefinnande. Artikeln diskuterar hur psykedelika kan hjälpa till i shadow-work genom att ta fram material från det undermedvetna, underlätta emotionell medvetenhet och hjälpa individer att omfamna de mörkade delarna hos sig själva. Men också potentiellt obehag och utmaningar som är förknippade med processen.

Läs mer här

Studie

MDMA fas 3

MAPS är på sin fas 3-studie som än så länge verkar ge goda resultat. Kan MDMA snart bli godkänt som behandling för behandlingsresistent PTSD?

Läs mer här

profil

Roland R. Griffiths möter döden

En av världens mest engagerade forskare inom det psykedeliska fältet står inför döden efter en cancerdiagnos. Hans upplevelse av livet är nu mer fantastiskt än någonsin, och han uppmuntrar oss alla att vakna innan vi dör.

Läs mer här

Artikel

DMT ökar plactisiteten i hjärnan

En studie använde MRT och EEG  för att observera hjärnan under en DMT-upplevelse. Fynden avslöjade en kollaps av hjärnans hierarkiska struktur och en ökning av entropi. Liknande mönster i hjärnan ses vid djup meditation, hos individer med schizofreni och spädbarn.

Läs mer här