Varför finns Psykedeliska Sällskapet? 

Vi strävar efter att höja kunskapsnivån kring psykedelika i Sverige, främja psykedelisk integrering, upplysa kring risk- & skademinimering, samt öppna för trygga och medvetna samtal om ämnet. 

Vi vill inspirera till nya perspektiv och utmana gamla fördomar kring psykedelika, genom att skapa en välkomnande och inkluderande gemenskap där vi med nyfikenhet kan lära oss om de många dimensionerna av psykedelikans värld.

Kommande Event

Psykedeliska Sällskapet och Svensk Lag

Psykedeliska Sällskapet vill vara en välkomnande mötesplats för samtal om psykedelika. Vi vill sprida kunskap och utmana till nya perspektiv. För oss är det självklart att verkar inom, och med respekt för, svensk lagstiftning! Det innebär att vi aldrig uppmanar någon att använda, eller tillhandahåller, olagliga substanser på våra event eller i andra sammanhang där Sällskapet finns med.