Vår Vision

PS vill vara den självklara mötesplatsen där människor med andliga, filosofiska, psykologiska och medicinska perspektiv på psykedelika, öppet, kunskapsbaserat och nyfiket kan samtala.
Vårt arbete är baserat på en längtan till att människor ska kunna leva det mest kärleksfulla, nyfikna och livsbejakande livet som dom själva möjliggör.

Vad gör vi?


Vi strävar efter att höja kunskapsnivån kring psykedelika i Sverige, främja psykedelisk integrering, samt upplysa kring risk- & skademinimering.

Detta gör vi bland annat genom arrangera fysiska mötesplatser och event, så som integrationscirklar, breathwork, filmvisningar och panelsamtal, samt webbinarium och folkbildande kampanjer.

Våra mötesplatser är till för människor med psykedeliska erfarenheter eller andra upplevelser av icke-ordinära medvetandetillstånd, samt för de som inte har några erfarenheter alls men är nyfiken på ämnet.

Vi driver den psykedeliska renässansen framåt!


Våra värderingar 

Inkludering, Trygghet,  Integritet, Respekt, Mod