Vår Vision

Är att vara Sveriges kunskapsbaserade och öppna mötesplats kring psykedelika, där vi samlas kring samtal och information om risker och potential, samt vetenskapliga, historiska, filosofiska och kulturella perspektiv.

Vårt arbete är baserat på en längtan till att människor ska kunna leva det mest kärleksfulla, nyfikna och livsbejakande livet som dom själva möjliggör.

Vad gör vi?


Vi strävar efter att höja kunskapsnivån kring psykedelika i Sverige, främja psykedelisk integrering, samt upplysa kring risk- & skademinimering.

Detta gör vi bland annat genom arrangera fysiska och digitala mötesplatser och event, så som integrationscirklar, breathwork, filmvisningar och panelsamtal, samt webbinarium och folkbildande kampanjer.

Vi driver den psykedeliska renässansen framåt!


Våra värderingar 

Inkludering, Integritet, Respekt, Mod