Risk & skademinimering

Här samlar vi information som kan bidra till ökad förståelse kring förberedelser, risker, integration och upplevelser

Set & Setting

Set & Setting kan ha stor påverkan i den psykedeliska upplevelsen. "Set" syftar till det mentala tillståndet/inställningen hos en individ, och "setting" syftar till den fysiska miljön och atmosfären vid en psykedelisk upplevelse.

Läs mer här

Psykedelisk integration

Integration av psykedeliska upplevelser syftar på tiden efter själva upplevelsen och handlar om att reflektera över eller på annat sätt bearbeta upplevelsen och dess betydelse. Om man haft negativa eller obehagliga upplevelser kan integration innebära en process för att förstå underliggande orsaker till känslor och upplevelser och en möjlighet att jobba igenom dem.

Läs mer här

Zendo Project manual

Går någon i din närhet igenom en jobbig upplevelse?

En manual framtagen av Zendo Project. Föreningen jobbar med risk & skademinimering, för att hjälpa och förebygga svåra sinnesutvidgande upplevelser.

Besök deras hemsida här

Läs manualen här

Vill du delta i en integrationscirkel?

Vill du prata med någon om en psykedelisk upplevelse?