Set & Setting

De engelska begreppen ”set” och ”setting” används även i svenska sammanhang eftersom vi inte har en bra översättning. Både set och setting kan ha stor påverkan på hur upplevelsen av psykedelika blir.

Set

Med set (från ”mindset”) menar man den inställning som individen som tar psykedelika har. 

Det innefattar till exempel förväntningar och tidigare erfarenheter, hur man förberett sig, hur man mår samt vilken intention man har med upplevelsen. Det kan till exempel vara stor skillnad på ”set” hos en person som tar psykedelika i syftet personlig utveckling eller inom ramen för psykologisk behandling jämfört med en person som tar det för att få en förstärkt upplevelse av musik och samvaro på en festival.

Setting

Setting syftar på den fysiska miljön där man tar substansen, det inkluderar sådant som platsen, tiden på dygnet och vilka andra som är närvarande. När det gäller setting är de flesta överens om att trygghet är avgörande, det vill säga att man är trygg på platsen och med andra som är närvarande. Många framhåller också musiken som en viktig del av setting.

Shamanism

I flera shamanska traditioner fästs också stor vikt vid förberedelser under en tid före intaget av psykedelika. Det kan handla om sådant som att under veckorna före äta vegetariskt eller fasta, avstå från kaffe och alkohol, vara sexuellt avhållsam och att arbeta med sina drömmar. Under själva ceremonin kan det vara viktigt med särskilda ritualer, rummets utformning och tidpunkt på dygnet. Hur dessa förberedelser och ritualer ser ut varierar beroende på substans och kultur. Det finns dock ofta gemensamma nämnare, där till exempel vikten av en uttalad intention är återkommande. 

Klinisk behandling

Även i klinisk behandling är man medveten om betydelsen av set och setting och dess inverkan på själva upplevelsen. Det har lett till att man i de flesta studier som genomförs där man ger en psykedelisk substans i syfte att behandla till exempel depression, trauma eller ångest också har specifika förberedelser och en särskild design av miljön. Även här finns variation beroende på substans och typ av behandling.

Att set och setting finns med i planeringen vid intag av psykedelika anses vara viktiga förutsättningar för att skapa en positiv och/eller personligt utvecklande upplevelse. 

............

Källor: 

Cavarra, M., Falzone, A., Ramaekers, J. G., Kuypers, K. P. C., & Mento, C. (2022). Psychedelic-Assisted Psychotherapy-A Systematic Review of Associated Psychological Interventions. Frontiers in psychology, 13, 887255.

Fadiman, J.  (2011). The Psychedelic Explorer’s Guide. Safe, Therapeutic and Sacred Journeys. Park Street Press.

Winkelman M. J. (2021). The Evolved Psychology of Psychedelic Set and Setting: Inferences Regarding the Roles of Shamanism and Entheogenic Ecopsychology. Frontiers in pharmacology, 12, 619890.