Psykedelisk integrering

Integration av psykedeliska upplevelser syftar på tiden efter själva upplevelsen och handlar om att reflektera över eller på annat sätt bearbeta upplevelsen och dess betydelse. Det kan också vara att göra praktiska förändringar i livet, i enlighet med insikter man fått av upplevelsen. Om man haft negativa eller obehagliga upplevelser kan integration innebära en process för att förstå underliggande orsaker till känslor och upplevelser och en möjlighet att jobba igenom dem.

Varför?

Integration kan göras på olika sätt, till exempel i grupp i så kallade integrationscirklar eller enskilt tillsammans med exempelvis en psykolog som har kunskap om psykedelika och integrationsprocesser. Den kan också göras tillsammans med en erfaren vän eller helt på egen hand genom till exempel reflektion.

Flera framhåller integrationen som avgörande och menar att även om spontan läkning under en psykedelisk upplevelse är möjlig, är det vanligare att upplevelsen ger individen ett förhöjt medvetandetillstånd, insikter och nya perspektiv som visar hur man kan arbeta vidare med sin läkning. 

I shamanska traditioner är det ofta inte ett stort fokus på integration. Vissa menar att det inte finns samma behov av det om man lever i en kultur där intag av psykedelika är vanligt förekommande och där man har en världsbild, inklusive språk och begreppsvärld, där sådana upplevelser anses självklara. I västvärlden däremot kan det vara svårt att prata med familj och vänner om upplevelsen, svårt att inordna den i sin världsbild, och ibland utmanande för omgivningen med livsstilsförändringar man vill göra. Därför kan behovet av att arbeta med att integrera upplevelsen vara viktigare här.

Hur?

Det finns flera olika sätt att arbeta med integration men det råder idag inte konsensus om vilka modeller som fungerar bäst. Integration kan beröra olika områden i livet, såsom psyket (tänkandet och känslolivet), kroppen, existentiella och andliga frågor, förhållandet till naturen, relationella och samhälleliga frågor, samt livsstil och aktivitet. Metoder för integration kan vara kontemplativa (inåtvända) som i till exempel meditation, mindfulness-praktiker och att lyssna på musik, eller uttryckande som till exempel att måla, skriva eller musicera. De kan vara aktiva och medvetna eller mer passiva och omedvetna, de kan handla om att ta hand om sig själv eller att utmana sig själv. Integrationsarbete kan ofta omfatta en kombination av olika metoder och flera av ovan nämnda områden.

Sammanfattningsvis

Många menar att man inte kan förvänta sig att en psykedelisk upplevelse ska bli personligt utvecklande om man inte också arbetar med den efteråt. 

............

Källor:

Coder. K. E. (2017). After the Ceremony Ends: A Companion Guide to Help You Integrate Visionary Plant Medicine Experiences. Casa de Raices y Alas Books.

Bathje, G. J., Majeski, E., & Kudowor, M. (2022). Psychedelic integration: An analysis of the concept and its practice. Frontiers in psychology, 13, 824077.

Vill du delta i en integrationscirkel?

Vill du prata med någon om en psykedelisk upplevelse?