Kliniska faser

För att potentiella nya läkemedel, inklusive psykedelika, ska bli godkända måste de passera ett antal kliniska prövningar. Kort sagt finns det 3 faser ett läkemedel måste lyckas med: Fas 1, Fas 2, och fas 3. 


Fas 1: Testar enbart säkerhet i en liten grupp på ett dussin friska personer. 


Fas 2: Testar läkemedlet effektivitet vid behandling av ett specifikt tillstånd, såsom depression, hos en grupp flertal dussin personer.  
Fas 2 delas ofta upp i fas 2a och fas 2b, där 2a testar flera olika dosnivåer mot varandra för att se vilken som är mest effektiv, och 2b använder bara den dos som bestämts vara bäst. 


Fas 3: Slutligen, om ett läkemedel har klarat både fas 1 och 2, måste det slutföra Fas 3 där effektiviteten testas igen, men ofta i en större grupp på runt 100+ personer. För att läkemedlet ska godkännas för användning måste det genomföras två stycken fas 3-prövningar, med resultat som visar att det är effektivare eller säkrare än nuvarande läkemedel.